La Tana


Federico Aldrovandi
april 30, 2014, 1:12 pm
Filed under: Democratie, Italië, Terreur | Tags: , , , , , , ,

Verhalen over politiefunctionarissen die zichzelf boven de wet stellen, in plaats van het zich kwijten van hun taak, namelijk het beschermen van de burgers aan de hand van een op democratische wijze samengesteld wettelijk kader, verdraag ik heel erg slecht.

De achttienjarige Italiaanse Federico Aldrovandi werd op een nacht in september 2005 vermoord door Italiaanse politiefunctionarissen, die ‘een politie controle uitvoerden’. De bewuste agenten zijn uiteindelijk in 2012 definitief veroordeeld.

Op Wikipedia staat een korte engelstalige samenvatting: https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Aldrovandi 

In 2006 las ik de eerste blog van de moeder van Federico Aldrovandi, en vertaalde die in very steenkolen-english: https://www.indymedia.nl/nl/2006/01/33611.shtml

Gisteren, tijdens een congres van de Italiaanse politievakbond SAP, kregen de voor de moord veroordeelde politieagenten van hun collega’s een staande ovatie met vijf minuten lang applaus. De vakbonden Siulp en Silp-Cgil hebben zich gedistantieerd.

Het is voorpaginanieuws in de Italiaanse kranten. Premier Matteo Renzi belde Federico’s moeder, om te zeggen dat hij en zijn regering solidair met haar zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano volgde hem later gisteravond. Ook de nationale baas van de politie Alessandro Pansa veroordeelde het applaus en sprak zijn solidariteit uit met de moeder van Federico. En schrijver Roberto Saviano vraagt het aftreden van voorzitter Tonelli van de politievakbond SAP, die overigens geen enkel probleem heeft met het applaus. — Tonelli heeft zelfs meegeklapt en zegt vierkant achter zijn collega’s te staan die hun veroordeelde collega’s onschuldig achten. Dat is ook president Napolitano te gortig, die het “een onwaardige kwestie” noemt en in een schrijven aan de moeder van Federico Aldrovandi laat weten de posities van de premier en minister van BiZa te delen.

Advertenties


Het Boek

… zal Basta! heten en komt in de herfst … lente uit bij d’jonge Hond.

Interviews en portretfoto’s met meer dan twintig Sicilianen, die de moed hebben niet te buigen voor de mafiosi.Sex, lies and phonecalls

Sinds de recente veroordelingen in het Spartacus-proces tegen de capi van de Casalesi clan, de Noord-Napolitaanse misdaadorganisatie met grote internationale belangen en praktijken waar Saviano’s boek Gomorra het vooral op gemunt heeft, blijft de Napolitaanse ‘antimafia’ op de beruchte clan jagen. Italiaanse media koppen vandaag: Casalesi slag toegebracht: 32 nieuwe arrestaties leden Casalesi-clan .

Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei Casalesi

De laatste dagen speurde ik per gioia het Web Net af naar lied en muziek van de in Italië wereldberoemde (helaas overleden) zanger Fabrizio De Andrè en stuitte daarbij op een ruigere versie van La Canzone di Maggio (het meilied), dat is geïnspireerd op Genua/G8/2001. De processen tegen de daar-en-toen nogal moorddadige politie komen deze zomer aan hun finale. Dat wil zeggen, als de noodwetten die Berlusconi er in een enorm tempo doorheen draait for his own sake daar dus geen enorme stok in het Italiaanse, toch al hortende, gerechtelijke wiel gaan steken.

Maar dat lijkt juist de bedoeling van de premier. Berlusconi&Co stevent af op een frontale, luidruchtige, confrontatie met de Italiaanse magistratuur. Toch?

“Nee! Er is absoluut geen confrontatie gaande tussen magistratuur en de regering!” klonk het geïrriteerde antwoord van de steeds zo beminnelijke rechter. Maar zijn verwijzingen in de media, in de dagen na ons telefoongesprek, waren uitsluitend gericht aan president Napolitano. Waarmee hij met een grote boog Berlusconi en zijn minister van Justitie, Ghed… ehh, Alfano omzeilde.

President Napolitano doet intussen bijna iedere dag een nieuwe zware oproep aan beide partijen Lees verder