La Tana


Euribor
juli 20, 2012, 3:33 pm
Filed under: Banken | Tags: , , , , ,

Trani

Advertenties


Europees extreem-rechts

Oh ja, in de tussentijd schreef ik ook een paar artikelen voor het Italiaanse Dagblad La Repubblica, sectie onderzoeksjournalistiek.

Het onderzoek richt zich op 15 Europese landen en de extreem-rechtse ontwikkelingen.

Mijn artikelen betreffen Nederland en Denemarken. Gepubliceerd eind juni 2012.

Buona lettura!Diaz, het oordeel in Cassatie

Op 5 Juli deed het Hof van Cassatie in Rome de uitspraak: de beschuldigingen tegen de veelal hoge politiefunctionarissen zijn grotendeels bevestigd, wat betekent dat ze inderdaad en per direct uit hun functies zijn ontheven en de proceskosten zullen moeten betalen.

Enrico Zucca, de Openbaar aanklager in Genua die de onderzoeken leidde naar het politiegeweld tijdens de inval in de Diaz school zegt het nog niet helemaal te kunnen begrijpen. Hij is verrast door de uitspraak in Cassatie, na dik tien jaar te zijn tegengewerkt door de politie, die hem niet hielp in zijn onderzoeken naar de politie, maar hem vooral heeft tegengewerkt.

In de Aula Magna waar de uitspraak werd voorgelezen na 8 uur vergaderen door het Hof, verlieten de advocaten van de politie in een lange sliert de rechtszaal, terwijl de voorzitster van het Hof van Cassatie nog niet klaar was met het voorlezen van de uitspraak.

De gezichten van een aantal van de aanwezige slachtoffers van de inval vertoonden voor het eerst sinds 2001 grote van-oor-tot-oor glimlachen. Met een zweem van ongeloof, dat wel.

De reacties komen deze dagen los, en uit de politietop klinken ‘excuses’ die door de slachtoffers van toen niet serieus worden genomen. Ze klinken hen in de oren als obligate uitspraken die hoe dan ook te laat komen, en te zwak klinken.

Feit blijft dat belangrijke mafia bestrijders uit de politietop – en mafia capi als Bernardo Provenzano wisten te vangen – evenals politiefunctionarissen die resultaten boekten in gerechtelijke onderzoeken naar de Italiaanse Rode Brigades geen publieke functies meer mogen vervullen, in ieder geval voor de komende vijf jaar.

Het is een belangrijke uitspraak, ‘giustizia è fatta’, recht is gedaan.

[wordt vervolgd]