La Tana


Cassatie / Diaz-Genua 2001
juni 15, 2012, 7:20 pm
Filed under: Democratie, Diaz, Europa, G-8, Italië

Rechtspraak kan lang duren, en zelfs te lang. De uitspraak in het Romeinse Hof van Cassatie over het uitzinnige geweld van de Italiaanse politie in Genua tijdens de G8 van 2001 is aanstaande, al is het definitieve oordeel vandaag uitgesteld naar begin juli.

Het geweld in Genua was zo massaal dat het de jonge, globale protestbeweging van Seattle deed knakken. Of dat ook het doel was van het grove staatsgeweld, of dat het ‘slechts’ een Italiaanse improvisatie betrof, is nog niet duidelijk.

Duidelijk is wel dat het aanstaande oordeel de top van de Italiaanse politie ‘de kop kan kosten‘.

Omdat er moedwillig bewijzen zijn vervalst door de politie. Omdat de politie in het kader van het vervalsen van bewijslast met molotov-cocktails heeft lopen slepen, opdat die konden worden opgevoerd om het enorme politie-geweld te rechtvaardigen. Omdat de politie geweld heeft gebruikt waarvoor in de lange gevoerde procesgang de term ‘marteling’ zou zijn opgevoerd, ware het niet dat de Italiaanse rechtspraak deze kwalificatie niet kent. De lijst is lang.

Een Britse journalist werd, lopend op de stoep voor de Diaz-school, zowat vermoord in meerdere aanvallen door meerdere politieagenten, die nog steeds onbekend zijn gebleven.

De gerechtelijke onderzoeken naar de waarheden achter het geweld door ‘de sterke arm’ van de Italiaanse staat zijn zwaar getraineerd door de politie zelf. De top van de politie werd immers onderzocht. En dan is het aan de Publieke aanklager om met datzelfde politie-apparaat de verdachte politie-functionarissen te onderzoeken. Mannen die beruchte mafiosi vangen. “Het zijn de beste die we hebben,” zeggen diverse antimafia-magistraten van enige faam. En ‘de antimafia’ kent een zekere status van heiligheid, in het door de mafia organisaties zozeer geplaagde land. Dus de aangeklaagde topfunctionarissen van de politie werden bevorderd. Eentje werd nationaal hoofd anti-misdaad en terrorisme. Een ander kreeg een hoge positie in de veiligheidsdienst. En het voormalige (2001) hoofd van de politie Gianni De Gennaro werd onlangs bevorderd door Monti (…) tot staatssecretaris voor de premier en ministerraad van Monti. Het kan verkeren.

[wordt vervolgd]

Advertenties