La Tana


Nieuwe Revu

Deze week in de Nieuwe Revu [8-14 sept.] mijn artikel over een Nederlandse die in het verleden in Portugal was gearresteerd en veroordeeld, samen met leden van de ‘ndrangheta, de Calabrese georganiseerde misdaad. Toch werd ze in 2008 zonder problemen aangenomen voor een leer-praktijk opleiding bij de Nederlandse politie. Tot ze in februari dit jaar werd gearresteerd, in Italië…

Hieronder het volledige stuk:

Aspirant-agent Barbara F. (38) van politiekorps Haaglanden is vorige week ontslagen, omdat ze wordt verdacht van drugshandel en banden met de Italiaanse georganiseerde misdaad. Het dubieuze verleden van een Hollands maffiameisje.

‘Alex is ongeveer 75 centimeter lang en alleen al een grijpschaar weegt een paar kilo,’ jubelde Barbara F. van het Scheveningse Sea Life over een kreeft, in het Algemeen Dagblad van 6 april 2007. De stokoude kreeft was door een vishandelaar naar het zee-instituut gebracht. Barbara leidde als medewerker educatie een jaar of tien bezoekers rond bij Sea Life. Maar dat was in een van haar vorige levens.

Op 14 april 2008 begon de knappe, hoogblond gebleekte Barbara aan een opleiding ‘niveau drie’ bij politie Haaglanden. In de 3-jarige opleiding wisselen praktijk en werken elkaar om het kwartaal af. Maar de aspirant wetsbeschermer haalde het derde jaar niet want ‘er waren ernstige bedenkingen tegen haar gerezen,’ bevestigt een hoge politieambtenaar in juni 2010. ‘Het gevaar is nu geneutraliseerd,’ voegde hij toe.

Sinds maart dit jaar is Barbara geschorst. De toegang tot elk politiebureau is haar verboden sinds de Italiaanse autoriteiten aan de Nederlandse meldden dat ze Barbara op 23 februari in de buurt van Genua hadden gearresteerd. Barbara was er op vakantie met een vriendin. Maar direct nadat het hotel via een geautomatiseerd systeem de identiteit van de Nederlandse gasten had doorgeseind, ging het alarm af. De politie observeerde Barbara en haar vriendin waarna de arrestatie volgde, in samenwerking met Interpol. De vriendin was niet op de hoogte van het verleden van Barbara, tegen wie sinds 1996 een internationale signalering liep met arrestatiebevel, uitgevaardigd door de Portugese autoriteiten. Volgens de Portugese rechtbank van Loulé moet Barbara in Portugal een straf uitzitten voor internationale drugssmokkel en betrokkenheid bij een criminele organisatie.

Barbara werd van 23 februari tot 23 juni 2010 opgesloten in de Italiaanse vrouwengevangenis Genova-Pontedecimo in afwachting van haar overlevering aan Portugal. Maar Barbara kwam vrij nadat het Hof van Beroep in Genua de gevangenhouding en uitlevering van Barbara verwierp. Haar loon is gedurende de periode van haar detentie doorbetaald door de politie, die in diezelfde periode ook haar contract verlengde.

Calabrische misdaadfamilie

In 1992 werd Barbara in Portugal opgepakt in de ‘Operatie Kingpin’ in een gezamenlijke actie van de Portugese, Italiaanse en Spaanse politie. Ze werd er tegelijk met Emilio en Guglielmo Di Giovine gearresteerd, Italiaanse broers uit een Calabrische misdaadfamilie. Kingpin sloeg op boss Emilio, de onbetwiste leider van de organisatie en oudste van twaalf broers. ‘F. was aan de familie verbonden door haar liefdesrelatie met Filippo Di Giovine, een jongere broer,’ weet de rechercheur die Barbara in februari bij Genua arresteerde. Filippo wist die keer in Portugal te ontsnappen.

Barbara zat in Portugal anderhalf jaar gevangen. Na haar vrijlating ging ze in Diemen wonen, om onduidelijke redenen nogal in trek bij leden van de maffia-organisaties ‘Ndrangheta en Camorra. Barbara woonde er samen met Filippo Di Giovine en beviel in 1995 van hun dochter. In datzelfde jaar werd Filippo de Nederlandse grond iets te heet onder zijn voeten en nam hij de wijk naar Marokko. Daar werd hij gearresteerd en uitgeleverd aan Spanje. De Portugese rechtbank hernieuwde intussen het internationale opsporingsbevel voor Barbara drie keer met telkens vijf jaar.

De Calabrische ‘Ndrangheta waartoe de familie Di Giovine behoort, is vooral bekend geworden door het bloedbad in Duisburg in 2007. Zes Calabriërs werden er doodgeschoten in het kader van een langdurige vete. In de herfst van 2008 en de lente van 2009 werd in Diemen een aantal ‘Duisburg-killers’ gearresteerd.

De ‘Ndrangheta met haar vele internationale vertakkingen wordt tegenwoordig gezien als de machtigste Italiaanse misdaadorganisatie. In Milaan was de familie Di Giovine in de jaren tachtig uitgegroeid tot een van de meest gevreesde ‘Ndrangheta-families, met een groot aandeel in de drugs- en wapenhandel.

Drie grote juridische strafprocessen onder de naam ‘Belgio’, naar de Via Belgioioso waar de familie haar Milanese basis had, braken aan het einde van de jaren negentig de macht van de familie Di Giovine. De ‘onbuigzame rechter’ Maurizio Romanelli die de maxi-processen tegen de ‘Ndrangheta in Milaan voerde, verhoorde Barbara in 1993 in Portugal. Daarop terugkijkend zegt hij: ‘Toch vreemde snuiters, die Hollanders. F. maakte een wakkere indruk, maar tegelijkertijd was het alsof ze buiten de wereld stond en helemaal niet snapte wat haar overkwam.’

Dat Barbara F. toch kon worden aangenomen bij de politie verklaart de politievoorlichter van Haaglanden met: ‘Zij kwam bij het antecedentenonderzoek, onderdeel van de selectieprocedure, in geen van de Nederlandse politie- of bedrijfsinformatiesystemen voor.’ Bij de aanstelling van de politiemedewerkster was ‘op geen enkele wijze gebleken dat zij in het verleden betrokken zou zijn geweest bij een drugsonderzoek in het buitenland. Zij heeft dit niet bij haar sollicitatie verteld.’

Barbara heeft tijdens haar detentie in Portugal laten zien dat ze goed kan zwijgen, ze schijnt geen woord te hebben gezegd over de familie Di Giovine. Ze lijkt daarin het dwingende geheimhoudingsmoreel van de ‘Ndrangheta te volgen.

Het Bureau Integriteit en Security Haaglanden (BIS) startte in maart, na F.’s arrestatie in Italië, een intern onderzoek. In dat onderzoek zijn in die tijd diverse personen uit haar omgeving gehoord. Mensen die haar al jaren kenden, maar haar de naam Filippo niet hadden horen noemen.

Naïeve vrouw

In Italië heeft Barbara twee advocaten gehad. De eerste, Francesca Manfrinato, lijkt afgezien van een rekening voor geboden diensten in rook te zijn opgegaan. De tweede advocaat, Laura Colognese ziet in Barbara een naïeve vrouw die haar kop in het zand steekt voor de mogelijke gevolgen van de Portugese gerechtelijke onderzoeken en rechtsgang. ‘Ik heb haar steeds gezegd een Portugese advocaat in de arm te nemen. Ze moet het volgen, want de rechtsgang in Portugal gaat gewoon door!’

De advocaat windt zich op over de slordigheid van de Portugezen. ‘Ze werken niet mee. De aktes uit Portugal zijn hier niet aangekomen en wat er wel is aan documentatie staat bol van de taalfouten, foute namen en adressen. En onduidelijk is of de juridische termijnen voor het misdrijf al zijn overschreden.’

Het korps Haaglanden laat in een persbericht van 2 september weten dat het onderzoek naar Barbara is afgerond. En dat ze in 1996 al in Nederland werd gearresteerd, vanwege het Portugese opsporingsbevel. Toen zat Barbara een paar dagen vast in Den Haag. Maar de Nederlandse autoriteiten willigden het Portugese uitleveringsverzoek niet in. Nederlanders worden bij een buitenlandse definitieve veroordeling niet ‘overgeleverd’. Barbara werd vrijgelaten, ‘afgesignaleerd’ en de ‘informatie over de verdenkingen van de Portugese politie, haar aanhouding en detentie verdween uit de Nederlandse politie- en justitiesystemen,’ zo meldt het persbericht.

Na de arrestatie van zijn dochter in 1996 stapte Barbara’s vader naar advocaat Spong, met een tas vol geld, zo wil het verhaal. Het was niet de eerste keer dat de familie F. de hulp van de bekende advocaat inriep. Om zijn dochter uit de Portugese gevangenis te krijgen, zou vader F. met een slordige 45.000 euro naar Spong zijn gestapt.

Het contact met Filippo Di Giovine liep via de ouders van Barbara. Haar vader was op de hoogte van de ontsnappingspoging uit de Portugese gevangenis van boss Emilio Di Giovine. In alle opzichten spectaculair, compleet met helikopter, Cubaanse huurlingen, wapens en explosieven. Mede georganiseerd door de Rotterdamse wapenhandelaar Theodor Cranendonk. Maar de poging werd verijdeld.

AIVD-vriendje

De hier vertelde verhalen komen van mensen uit de omgeving van Barbara, die overigens ook vrij gewone dingen deed. Ze had verschillende vriendjes, maar er is ook die vriend met wie ze sinds een jaar of acht verkeert. Tijdens haar detentie in Italië zou Barbara hebben gezegd dat ze een hoge piet bij de AIVD kende, die haar wel zou helpen. ‘Zijn kenteken is niet na te trekken, dan krijg je een blanco,’ zegt een van de voor dit stuk gesproken mensen. Het gaat om de vijftiger Paul D.. Hij wist dat er iets niet in de haak was met Barbara en zou hebben uitgeroepen: ‘Als dit bekend wordt, ben ik mijn baan kwijt!’ Hij zat in Barbara’s huisje terwijl zij vastzat in Italië.

Een rechercheur van het Bureau Integriteit en Security heeft beaamd dat Paul D. een vrij hoge functie heeft bij de AIVD waar hij teamleider zou zijn, in ‘iets met terrorismebestrijding,’ zegt een geïnterviewde. En ook D. is gehoord door het BIS.

Advertenties