La Tana


Regent, regende, het zal hozen
juli 16, 2007, 6:49 pm
Filed under: Regen

Het regent pijpestelen.

Regen - Camera en montage: Joris Ivens

En het onweert weer eens zwaar.

Het RTL nieuws vertelde, vlak voor de bliksem de zender trof en het beeld zwart kleurde: “… en zaterdag wordt een man neergestoken…”

Hoezo ‘wordt’ zaterdag een man neergestoken? Wat weten ze bij RTL dat het nieuws van aanstaande zaterdag overbodig maakt?
Het bericht gaat over het afgelopen weekend. Waarom [$%*:/#@#@^%!!!] dat zotte gebruik van de voltooid toekomstige tijd?

Het regende in Amsterdam.

Advertenties


Een jongen uit Lybië
juli 4, 2007, 5:20 pm
Filed under: Uncategorized

Schiphel

Niemand anders dan Ahmed Isa is verantwoordelijk gesteld voor de Schipholbrand…Essentiële vraag naar gerechtigheid
juli 3, 2007, 5:59 pm
Filed under: Afghanistan

En nu zit Japd’Hopskeffer met Karzai aan tafel in Rome, voor de Afghanistan Justitie Conferentie‘.

Afghaanse burgers zijn ook onderwerp aan de Romeinse conferentietafel, hoor ik in flashy brokjes radio interview met Koenders en voornoemde secr-gen. Slordige miljoenen zijn toegezegd.

Op het Italiaanse RaiNews24 lees ik:

— Enkele dagen na de beschuldigingen aan de Nato vanwege ‘ondoordachte’ bombardementen, neemt Karzai akte van de toezegging van de Nato secretaris-generaal om onderzoeken te bevorderen die licht moeten werpen op de burgerslachtoffers.

“Voor de Afghanen die in het zuiden van het land leven” zei Karzai, “en zich geconfronteerd zien met het moorden en de destructie door de terroristen; en voor de burgers die ongewaarschuwd worden geslachtofferd in de antiterrorisme operaties, heeft de vraag naar gerechtigheid zich gereduceerd tot de essentie: het fundamentele recht op leven.”